Marek Musil
Dust & Light of Burning Man Collection

Marek Musil – Dust & Light of Burning Man

Every year, thousands of people from around the world gather at the Burning Man festival in the desert in Nevada. You will meet the living contemporaries who are proud to have participated in the first season thirty years ago, as well as first-timers. You will find families with children, couples in love, punkers, artists, performers and various weirdos. All of them, however, express their attitude to life by attending. There are people from America, Europe, from far parts of Asia and Australia, all talking to each other, many of them naked, even more of them wearing truly bizarre outfits. Even if they don’t always understand each other’s speech, they understand each other as people with a single goal: to show that freedom is not just an expression written on a piece of paper, but a principle of life written in the heart – with everything that goes with it.

Každoročně se na festivalu Burning man v nevadské poušti setkávají tisíce lidí z celého světa. Narazíte tu na pamětníky, kteří se hrdě hlásí k tomu, že už byli před třiceti lety na prvním ročníku, i na ty, kteří přijeli poprvé. Najdete tu rodiče s dětmi, zamilované páry, pankáče, umělce a performery, a nejrůznější divnolidi. Všichni ale vyjadřují svou návštěvou postoj k vlastnímu životu. Baví se tu společně Američané, Evropané, i obyvatele odlehlých koutů Asie a Austrálie - spousta z nich je skoro nahých a ještě více z nich má na sobě bizarní kostým.
I když si mezi sebou nemusí rozumět řečí, rozumí si jako lidé, kteří mají jeden společný cíl: Ukázat, že svoboda není výraz napsaný na papíře, ale pravidlo života napsané v srdci - a to se vším co k tomu patří.

Faces

Thousand faces of Burning Man
All the people I met at Burning Man told me that the way they look, the costumes they wear are the reflections of their inner SELVES.
Their selves they cannot fully reveal in their daily lives.
I think I understand them.

Tisíce tváří hořícího muže
Všichni, koho jsem na Burningmanovi potkal, mi řekli, že to jak vypadají, to jaký kostým mají - je odraz jejich vnitřního JÁ.
Toho já, které v běžném životě nemohou na plno odhalit.
Myslím, že je chápu.

Media

About MAREK

He spent his childhood in Kroměříž and his puberty behind the drums in the rock band. He celebrated his 25th birthday in Israel, with a camera around his neck.
For the next three years, he was wandering through the United States and took photos of people, life on the street, snapshots and monuments. He travelled through Asia, Africa, Cuba and Latin America. He is a prominent advertising and fashion photographer. His photos are published by leading Czech and world press titles.

Dětství strávil v Kroměříži. Pubertu za bicími v rockových kapelách.
Dvacáté páté narozeniny oslavil v Izraeli už s foťákem v ruce. Další tři roky se protloukal Spojenými státy a fotil lidi, život na ulici, momentky i monumenty. Procestoval Asii, Afriku i Kubu a Latinskou Ameriku. Patří mezi přední české reklamní a módní fotografy. Jeho snímky vycházejí v předních českých i světových periodikách.

Contact