Marek Musil
Dust & Light of Burning Man Collection

Marek Musil – Dust & Light of Burning Man

Every year, thousands of people from around the world gather at Burning Man and create Black Rock City in the Nevada desert. You will meet the living "Burner" legends who are proud to have participated in the first season over thirty years ago, as well as the first-timers. You will find families with children, couples in love, punks, artists, performers and various weirdos. All of them, however, express their attitude to life by not only attending but participating. There are people from Americas, Europe, from far away parts of Asia and Australia. All talking to each other, some of them naked, even more of them wearing truly bizarre outfits. Even if they don’t always understand each other’s language, they understand each other as people with a single goal: to show that freedom is not just an expression written on a piece of paper, but a principle of life written in the heart – with everything that goes with it.

Každoročně se v nevadské poušti setkávají desítky tisíc lidí z celého světa, aby vytvořily Black Rock City a zažily Burning Man. Narazíte tu na pamětníky, kteří se hrdě hlásí k tomu, že už před více než třiceti lety byli na prvním ročníku, i na ty, kteří přijeli poprvé. Najdete tu rodiče s dětmi, zamilované páry, pankáče, umělce a performery a nejrůznější divnolidi. Všichni ale vyjadřují svou aktivní účastí postoj k vlastnímu životu. Baví se tu společně Američané, Evropané i obyvatele odlehlých koutů Asie a Austrálie - někteří z nich skoro nazí a ještě více z nich v bizarních kostýmech.
I když nemusí rozumět jazyku toho druhého, rozumí si jako lidé, kteří mají jeden společný cíl: Ukázat, že svoboda není výraz napsaný na papíře, ale pravidlo života napsané v srdci - a to se vším co k tomu patří.

Faces

Thousand faces of Burning Man
All the people I met at Burning Man told me that the way they look, the costumes they wear are the reflections of their inner SELVES.
Their selves they cannot always fully reveal in their daily lives.
I think I understand them.

Tisíce tváří "hořícího muže"
Všichni, koho jsem v Black Rock City potkal, mi řekli, že to jak vypadají, to jaký mají kostým, je odraz jejich vnitřního JÁ.
Toho já, které v běžném životě nemohou na plno odhalit.
Myslím, že je chápu.

Media

About MAREK

He spent his childhood in Kroměříž and his puberty behind the drums in the rock band. He celebrated his 25th birthday in Israel, with a camera around his neck.
For the next three years, he was wandering through the United States and took photos of people, life on the street, snapshots and monuments. He travelled through Asia, Africa, Cuba and Latin America. He is a prominent advertising and fashion photographer. His photos are published by leading Czech and world press titles.

Dětství strávil v Kroměříži. Pubertu za bicími v rockových kapelách.
Dvacáté páté narozeniny oslavil v Izraeli už s foťákem v ruce. Další tři roky se protloukal Spojenými státy a fotil lidi, život na ulici, momentky i monumenty. Procestoval Asii, Afriku i Kubu a Latinskou Ameriku. Patří mezi přední české reklamní a módní fotografy. Jeho snímky vycházejí v předních českých i světových periodikách.

Contact